• Pielęgniarka

    •                                                                                

                                                                                                                 JOLANTA  ŻMUDOWSKA

                                                                                                                         DYŻUR   

                                                                                                            CZWARTEK  8.00 - 10.00

                                                                                                                 TEL. 67 255 80 11

                                                                                                                           

      

      ZADANIA PIELĘGNIARKI  ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

      

     1. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy, zgodnie z prawami pacjenta

     2. Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów  z dodatnimi wynikami testów.

     3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

     4. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

     5. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.

     6. Edukacja zdrowotna  w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.

     7. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.

     8. Współpraca z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno - epidemiologiczną.

      

     Nieodłącznym elementem  świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarkę szkolną jest edukacja zdrowotna uczniów. Realizacja tego zadania dotyczy zarówno poziomu indywidualnego- pracy z pojedynczymi uczniami i ich rodzicami jak również edukacji dla grup uczniów.