• Rada Rodziców

    • Rada Rodziców

    •  

     Przewodnicząca: Marta Spicker

     Zastępca: Ilona Bednarek

     Skarbnik: Magdalena Sowińska

     Sekretarz: Aleksandra Rzepecka