• Biblioteka

  •  

   BIBLIOTEKARZ

   mgr Paulina Stepka

                                                                                       

                                                                                           BIBLIOTEKA ZAPRASZA!

    

    

   Regulamin wypożyczalni

   1.   Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie, pracownicy   szkoły i  rodzice uczniów.

   2.  Czytelnicy mają wolny dostęp do półek i sami wybierają książki, w każdej chwili mogą zwrócić się o pomoc do bibliotekarza.

   3.   Czytelnik może mieć wypożyczone jednocześnie trzy książki, w tym jedną   lekturę.

   4.   Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą wypożyczyć większą ilość książek.

   5.   Czytelnik może zarezerwować wybraną książkę.

   6.   Przeczytane książki należy zwrócić do biblioteki w terminie jednego miesiąca. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a w bibliotece nie ma na nią zamówień, można przedłużyć termin zwrotu.

   7.  Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub  inną wskazaną przez bibliotekarza.

   8.  Wszystkie wypożyczone książki należy oddać do biblioteki dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

   9.  Uczniowie klas III - VI, którzy sumiennie przestrzegają regulaminu, mogą wypożyczyć książki na okres wakacji.

    

   Regulamin czytelni

   1.  Z czytelni można korzystać w godzinach pracy biblioteki poza czasem, gdy odbywają się zajęcia dla zorganizowanych grupach czytelników (np. Koło Czytelnicze, konkursy, realizacja projektów).

   2.   Czytelnicy mają dostęp do księgozbioru podręcznego, zbiorów multimedialnych, czasopism oraz księgozbioru wypożyczalni.

   3.   Przeczytane czasopisma należy odnieść na miejsce, a książki odłożyć na wyznaczony stolik.

   4.   W czytelni trzeba zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym użytkownikom.

    

    

    

   Sarbia, dn. 20.05.2021r.

    

   Regulamin wypożyczenia podręczników z biblioteki szkolnej

   Szkoła Podstawowa im. Mistrzów Sportu w Sarbi

    

   1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

   2. Każdy podręcznik posiada nadany indywidualny numer i jest przypisany do konkretnego ucznia.

   3. Podręczniki wypożyczane są na okres wskazany przez wychowawcę, jednak nie dłużej niż na okres jednego roku szkolnego i należy je zwrócić przed końcem roku szkolnego w ogłoszonym wcześniej terminie.

   4. Zwrot wypożyczonych podręczników winien nastąpić do rąk nauczyciela bibliotekarza lub wychowawcy. Pozostawienie książki na terenie szkoły bez wcześniejszego uzgodnienia nie jest uznawane za zwrot.

   5. Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron itd. Wyjątek stanowi podpisanie podręcznika.

   6. Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce. W trakcie roku szkolnego, okresowo dokonywana będzie kontrola stanu podręczników.

   7. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

   8. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

   9. Odpowiedzialność materialna użytkownika:

   • Każdorazowo w przypadku zagubienia podręcznika należy go odkupić.

   • Pierwszy użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie podręcznika i jest zobowiązany do odkupienia zniszczonych egzemplarzy lub wpłacenia kwoty ich wartości rynkowej w uzgodnionym terminie przed zakończeniem roku szkolnego.

   W przypadku częściowego zniszczenia podręczników, nakładana będzie kara finansowa w kwocie 20 złotych / sztukę.

   • Drugi użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną wyłącznie w przypadku dużego zniszczenia. Nakładana będzie kara finansowa w kwocie 10 złotych / sztukę.

   • Trzeci użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną wyłącznie w przypadku dużego zniszczenia. Nakładana będzie kara finansowa w kwocie 5 złotych / sztukę.

   Kryteria zniszczenia podręcznika:

   • Po pierwszym roku użytkowania: Zniszczenie okładki, znaczne pogniecenie, zalanie, duże zabrudzenie, brak stron, strony luzem;

   • Po drugim roku użytkowania: rodzaje zniszczeń jak wyżej, w stopniu bardzo dużym.

    

    

    

    

   brak danych