• Świetlica

  •  

   Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku

   w godzinach od 7.50 do 14.45

    

   Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

   Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu.

   W ramach świetlicy prowadzone są zajęcia:

   Warcabowe , szachowe:

   Głównym celem zajęć jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie: rozbudzania zaciekawienia dzieci grą w warcaby, szachy; poznania i wyrażania siebie podczas spotkań warcabowych. rozwijanie wyobraźni i inteligencji, rozwijanie logicznego myślenia, rozwijanie zdolności do działania w zespole i osiągania zamierzonego celu oraz czerpanie radości i zadowolenia grą w warcaby    i szachy.

   Muzyczne

   Z uczniami odbywają się zajęcia rozwijające umiejętność śpiewania, przygotowania do występów publicznych. Oprócz ćwiczeń wzmacniających i wspierających prawidłowe oddychanie, uczniowie uczą się nowego repertuaru (innego niż na lekcjach muzyki).

   Taneczne

   Podczas zajęć dzieci wykonują ćwiczenia gimnastyczne i rozciągające. Uczniowie poznają nowe style taneczne takie jak: taniec współczesny, dance, zumba, cha-cha, salsa czy aerobic taneczny oraz trenują układy taneczne i koordynację ruchów.

   Plastyczne

   Głównym celem zajęć jest wspieranie twórczej postawy dzieci, poprzez  rozwijanie kreatywnego myślenia, doskonalenia sprawności manualnej, kształtowanie percepcji wzrokowej,  wyrażania emocji poprzez samodzielny wybór danej techniki, koloru czy wzoru.
   Zajęcia pobudzają kreatywne myślenie oraz pozawerbalne wyrażanie swoich odczuć oraz osobowości.

   Kółko przyrodnicze

   W trakcie zajęć dzieci poszerzają swoje wiadomości wyniesione z lekcji przyrody i biologii, prowadzą obserwacje przyrodnicze w terenie, przygotowują i przeprowadzają doświadczenia.

   Kółko strażackie

   Zajęcia koła strażackiego rozwijają pamięć, logiczne myślenie. Uczą wzajemnego szacunku i  zdrowej rywalizacji.

    

   Nasza świetlica jest wyposażona w gry edukacyjne, literaturę dziecięcą, różnorodne materiały plastyczne.

    

    

   Życzymy dzieciom miłego pobytu w świetlicy, a rodzicom zadowolenia ze współpracy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wychowawcy świetlicy

    

     

   • brak danych