• Nasz profil

      •           Innowacje, programy, projekty

      • Innowacja pedagogiczna

       "Można inaczej- kreatywne metody pracy z uczniami"
        

       W roku szkolnym 2022/2023 realizowano innowację pedagogiczną „Można inaczej - kreatywne metody pracy
       z uczniami", której celem było wykorzystanie różnorodnych form i metod pracy podczas zajęć. Największym wrogiem skutecznej nauki jest zniechęcenie oraz brak motywacji do pracy. Tylko odpowiednio zmotywowany
       i zaangażowany uczeń jest w stanie sporo zapamiętać z zajęć, w których uczestniczy. Dzięki elementom zaskoczenia, uczniowie łatwiej zapamiętują lekcje, w których uczestniczyli. Wykorzystanie aktywnych metod i form pracy sprzyja skutecznemu zdobywaniu wiedzy oraz daje uczniom poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za własny proces edukacyjny. Środek ciężkości zostaje przesunięty. Nauczyciel jest koordynatorem, przewodnikiem, osobą, która wskazuje drogę. Uczeń z kolei pozostaje aktywny, szuka rozwiązań, tworzy, przetwarza informacje. 

      • Innowacja pedagogiczna

       "Kod niejedno ma imię"

        

       W roku szkolnym 2020/2021 na zajęciach programowania          w klasie trzeciej została wdrożona autorska innowacja pedagogiczna "Kod niejedno ma imię". Wprowadzenie niniejszej innowacji przyczynia się do szerzenia idei twórczego działania      z wykorzystaniem kodu. Podjęte działania zachęcają i motywują uczniów do logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych.

      •  

       Innowacja pedagogiczna

       "Klub Młodych Przyrodników"

        

        W roku szkolnym 2019/2020 realizowano innowację pedagogiczna, polegająca na przeprowadzeniu cyklu zajęć     z zaproszonymi gośćmi- pasjonatami z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, którzy dzielą się swoją wiedzą oraz zachęcają dzieci do poznawania świata. Uczniowie mają możliwość wykorzystać potencjał nowej pracowni podczas eksperymentowania, wykonywania obserwacji i doświadczeń. Zajęcia o takim charakterze wpływają na większe zaangażowanie uczniów, pokazują ciekawych ludzi, wskazują na możliwość wykorzystania wiedzy wyniesionej ze szkoły     w dalszym życiu, mogą mieć wpływ na wybór zawodu.    

    •  

     Programy realizowane w roku szkolnym 2023/2024:

     - "Szkolny Klub Sportowy"

     - "Laboratoria Przyszłości"

     - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

     - "Trzymaj Formę!"

      

     Projekty realizowane w roku szkolnym 2023/2024:

     - "Jestem AS- Akceptuję Siebie"