• Patron

      • Uroczystość nadania szkole imienia "Mistrzów Sportu"

      •      Dzień 8 czerwca 2021 r. zapisze się jako jeden z najważniejszych dni w historii naszej szkoły. W tym wyjątkowym dniu odbyła się długo wyczekiwana Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Sarbi imienia Mistrzów Sportu. Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Wylegała uroczyście powitała zaproszonych gości, uczniów, kadrę pedagogiczną, pracowników szkoły, jak również widzów transmisji internetowej, którzy ze względu na pandemiczne ograniczenia nie mogli wziąć udziału w uroczystości. Pani Dyrektor w swojej przemowie nawiązała do tradycji i sukcesów sportowych uczniów i absolwentów szkoły, jak również wspomniała o Panu Januszu Kusie oraz Panu Ryszardzie Belaku, którzy zapoczątkowali w Sarbi grę w warcaby i szachy. Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Chyży odczytał i wręczył Pani Dyrektor Uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Sarbi imienia Mistrzów Sportu. Następnie Przewodniczący Komitetu Fundacyjnego Pan Damian Szcześniak odczytał i wręczył Pani Dyrektor akt fundacyjny sztandaru. Ksiądz Proboszcz Paweł Froelich poświęcił sztandar szkoły. Wyrazem szacunku i uznania dla przyjaciół szkoły i fundatorów sztandaru było symboliczne mocowanie gwoździ na jego drzewcu. Wzruszającą i podniosłą chwilą było przekazanie sztandaru przez rodziców Wójtowi Gminy Czarnków Panu Bolesławowi Chwarściankowi, który następnie wręczył go na ręce Pani Dyrektor. Po prezentacji sztandaru, nastąpiło przekazanie najważniejszego symbolu szkoły pocztowi sztandarowemu. Przedstawiciele wszystkich klas uroczyście ślubowali, że będą służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem. Po raz pierwszy wybrzmiał hymn szkoły pt. „Mistrzowie sportu”, którego słowa napisała poetka Pani Monika Pertek- Koprowska, a muzykę skomponował nauczyciel muzyki Pan Andrzej Gębala. Patronka roku szkolnego 2019/2020 i roku szkolnego 2020/2021 Pani Arleta Flisikowska oraz przyszłoroczna patronka roku szkolnego 2021/2022 Pani Milena Olszewska odsłoniły pamiątkową tablicę, która na stałe zdobić będzie mury naszej szkoły. Na zakończenie części oficjalnej zaproszeni goście zabierając głos, złożyli życzenia dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie klas II i III zaprezentowali część artystyczną, podczas której ćwiczeniami gimnastycznymi zachęcali wszystkich do aktywności fizycznej. Wiktoria Olesiuk i Jakub Michalak- prelegenci uroczystości przeprowadzili quizz, w którym to goście mogli wykazać się wiedzą na temat różnych dyscyplin sportowych. Na świeżym powietrzu czekał na wszystkich pyszny obiad i słodki poczęstunek przygotowany przez Panią Sołtys, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sarbi i mamy naszych uczniów.

        

       Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mistrzów Sportu w Sarbi pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, firmom, instytucjom oraz organizacjom za bezinteresowną pomoc i życzliwość, które w szczególny sposób przyczyniły się do uświetnienia uroczystości nadania imienia i przekazania sztandaru naszej szkole.


        

       Z całego serca dziękuję:

       Fundatorom sztandaru

       - Radzie Rodziców przy SP Sarbia

       - Nadleśnictwu Sarbia

       - Firmie Rol-Big w Brzeźnie

       - Państwu Monice i Radosławowi Czarneckim

       - Panu Krystianowi Nowakowi „Krystek” Przewóz Osób

       - Pani Longinie Wice Sołtys wsi Sarbia- Sarbka

       - Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Pile

       - Państwu Bożenie i Mariuszowi Smykowskim

       - Panu Mironowi Skrzeczkowskiemu

       - Firmie ZTiH Turek

       - Pani Danucie Szcześniak Pracownia Magis

       - Nadleśnictwu Krucz

       - Nadleśnictwu Podanin

       - Państwu Iwonie i Jarosławowi Niezborałom

       - Panu Maciejowi Mazurowi K&M Autohandel

       - Państwu Izabeli i Andrzejowi Jarzyńskim

       - Państwu Teresie i Romanowi Jagiełkom

       - Firmie Tartak Stolarnia Edward Derek

       - Państwu Małgorzacie i Grzegorzowi Wylegałom

       - Państwu Mai i Norbertowi Hlebionkom

       - Firmie Auto Kris Kosiński

       - Panu Michałowi Ewertowskiemu

       - Pani Magdalenie Wiśniewskiej- Napierała Magnus Design

       - Pani Beacie Mazur Marmaz-Bis

       - Firmie Steico

       - Bankowi Spółdzielczemu w Czarnkowie

       - Firmie Marbud Pokrzywka

       - Panu Michałowi Nowakowi

       - Firmie FSO Meblomor

       - Państwu Iwonie i Sławomirowi Knapskim

       - Firmie Multi-Color Andrzej i Stanisław Janc

       - Panu Arkadiuszowi Siwiakowi

       - Państwu Marii i Krzysztofowi Musiałom

       - Panu Marcinowi Nowakowskiemu Przedsiębiorstwo Handlowe Emen

       - Firmie Zakład Usług Komunalnych

       - Panu Radosławowi Gieremkowi Usługi Transportowe Przewóz Osób „Binek”

       - Panu Romanowi Koteckiemu Ambre Stal

       - Panu Marcinowi Polcynowi Elektronika Samochowowa

       - Państwu Ilonie i Rafałowi Bednarkom


        

       Przyjaciołom szkoły

       - Posłance na Sejm RP Pani Marii Małgorzacie Janysce

       - Wójtowi Gminy Czarnków Panu Bolesławowi Chwarściankowi

       - Zastępcy Wójta Gminy Czarnków Pani Monice Piotrowskiej

       - Przewodniczącemu Rady Gminy Czarnków Panu Krzysztofowi Chyżemy

       - Radnemu Gminy Czarnków Panu Damianowi Wylegale

       - Sołtysowi wsi Sarbia-Sarbka Pani Longinie Wice

       - Proboszczowi Parafii Kruszewo Pawłowi Froelichowi

       - Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Agacie Jaster

       - Pani Arlecie Flisikowskiej Patronce roku szkolnego 2019/2020 oraz roku szkolnego 2020/2021

       - Pani Milenie Olszewskiej Patronce roku szkolnego 2021/2022

       - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sarbia Panu Damianowi Szcześniakowi, który pełnił funkcję przewodniczącego komitetu fundacyjnego sztandaru oraz przewodniczącego komitetu ds. nadania Szkole Podstawowej w Sarbi im. Mistrzów Sportu

       - Komitetowi ds. nadania Szkole Podstawowej w Sarbi im. Mistrzów:

       • Pani Wioletcie Michalak

       • Pani Magdalenie Słabolepszej

       • Pani Ewelinie Łucyk

       • Pani Sylwii Jaśkowiak

       • Agnieszce Stachowiak

         

       - Prezesowi Zarządu firmy Rol-Big w Brzeźnie Panu Krzysztofowi Świergoszowi

       - Właścicielom Zakładu Ogólnobudowlanego Państwu Monice i Radosławowi Czarneckim

       - Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Sarbi

       - Strażakom z OSP Sarbka- Sarbia

       - Nadleśnictwu Sarbia

       - Szkole Podstawowej w Przyłękach

       - Panu Radosławowi Napierale

       - Pracowni Magnus Design Magdalena Wiśniewska- Napierała

       - Telewizji lokalnej z Trzcianki

       - Panu Marcinowi Zodrze

       - Pani Monice Pertek-Koprowskiej

       - Nauczycielom , Pracownikom Szkoły Podstawowej im. Mistrzów Sportu w Sarbi

       - Rodzicom, Uczniom Szkoły Podstawowej im. Mistrzów Sportu w Sarbi


        

       Z wyrazami wdzięczności,

       Małgorzata Wylegała

       Dyrektor Szkoły Podstawowej

       im. Mistrzów Sportu w Sarbi