• Aktualności

      • Aktywna tablica

      • W 2021 r. Szkoła Podstawowa im. Mistrzów Sportu w Sarbi wzięła udział w Programie rządowym Aktywna tablica. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 35 000 zł oraz zabezpieczeniu odpowiedniego wkładu własnego wymaganego do realizacji projektu, mogliśmy zakupić pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych na najwyższym poziomie.

       Nasza placówka wzbogaciła się o dwa monitory interaktywne, projektor Fun Floor oraz liczne oprogramowanie do prowadzenia zajęć logopedycznych, wyrównawczych czy też korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z klas I-III, ale również IV-VIII. Na zdjęciach prezentujemy zaledwie część z pozyskanych pomocy.

       Bardzo nas cieszy, że nasi uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności w czasie atrakcyjnych zajęć, podczas których korzystają z tak nowoczesnego sprzętu.

       Dziękujemy firmie BUD COM ART-PC za wsparcie podczas realizacji projektu.